Djuce

Beyond

Djuce sourcar det bästa från hållbara vinmakare i Europa och jobbar uteslutande med burkar – bättre för klimatet, enklare för dig!

Framtiden är här nu. Mycket av det vin som produceras är inte gjort för att lagras utan dricks inom ett år från släpp och då behövs inte glasflaskan som står för en stor del av koldioxidavtrycket. Hållbara viner i hållbara förpackningar!

Viner från

Djuce